• Integritetspolicy

  1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
  Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

  Behandling av personuppgifter innebär allt som vi utför med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter kallas en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

  2. Vad är syftet med vår personuppgiftsbehandling?
  Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund eller användare samt för att uppfylla en rättslig skyldighet. Som personuppgiftsansvarig har vi ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att dataskyddsförordningen efterlevs.

  3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
  Iteus AB, org. nr 559342-5571, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

  4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
  Insamling av personuppgifter sker vid köp, annonsering och e-postkontakt med oss. Den insamlade informationen kan inkludera ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, bostadsort, län och/eller orderhistorik.

  5. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
  Du behöver lämna uppgifter till oss för att vi ska kunna fullfölja ditt köp, tillhandahålla tjänster eller för kommunikation med dig. Vi samlar också in uppgifter kring och utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster. Vi kan också behöva samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).

  6. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
  I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
  1) Betallösningar vid köp (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  2) Marknadsföring vid ev. nyhetsbrev (print och distribution, sociala medier, reklambyråer).
  3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
  4) Annonsörer (läs mer om hur Google hanterar dina personuppgifter här)

  När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden görs det bara för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpesavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

  När du kontaktar en annonsör via e-post blir det annonsören som blir personuppgiftsansvarig för den information som du lämnar i samband med kontakten mellan er.

  7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål men aldrig mer än 2år om inte lagen kräven det.

  8. Vad har du för rättigheter som registrerad?
  Du har flera rättigheter som användare, så länge vi inte har krav på att behandla dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden.

  Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
  Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder samt information om varifrån informationen har samlats in). Skicka din begäran till info@iteus.se, den kommer sedan att behandlas inom 30 dagar. När vi får en begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

  Rätt till rättelse
  Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
  personuppgifter.

  Rätt till radering
  Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
  • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

  I vissa fall har vi rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

  9. Vad är cookies och hur använder vi det?
  På våra webbplatser används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

  1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
  2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
  3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
  4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

  De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder inte cookies för att spara personlig information om dig.

  10. Kan du själv styra användningen av cookies?
  Genom att godkänna denna policy eller genom att använda våra webbplatser samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång någon av våra webbplatser försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

  11. Hur skyddas dina personuppgifter?
  Med hjälp av SSL samt säker hantering skyddas dina personuppgifter från att utomstående ska kunna komma åt dessa.

  12. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?
  Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor på info@iteus.se

  Vi kan i framtiden göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på våra webbplatser.